Biežāk uzdotie jautājumi

1.Kāpēc tiek organizēts šāds pasākums?

Inovācijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarē nereti tiek nepienācīgi novērtētas. Veicinot izpratni par to, ka mūsdienu sabiedrībā bez inovācijām un jaunievedumiem praktiski nav iespējams pilnvērtīgi konkurēt savā nozarē, LLKC kopā ar LBTU ir apvienojuši spēkus, lai sasauktu kopā dažādus jomu entuziastus, kas būtu gatavi dalīties ar savu kreativitāti un veicināt inovācijas dažādu jau minēto nozaru vajadzību risināšanā.

2.Kas ir meikatons?

Tas ir inovatīvu projektu, pakalpojumu vai produktu izstrādes pasākums (radošā darbnīca). Pasākuma laikā dalībnieki meklē radošus risinājumus kādiem konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozari, noslēgumā radot projektus, produktus. Lai darba rezultātā izdotos sasniegt iecerēto dalībniekiem tiek sniegts profesionālu mentoru atbalsts un iespēja izmantot LBTU tehnisko aprīkojumu.

3. Kas ir meikatona gala produkti, projekti?

Ņemot vērā pasākuma dalībnieku radošo garu, tie var būt ļoti dažādi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar koncepciju, dizainu, plānu, prototipu, produktu, lietotājprogrammu, programmatūru, aparatūru utt.

4. Ar ko meikatons atšķiras no hakatona?

Hakatonā uzsvars tiek likts uz idejas realizāciju, nevis uz pašu procesu. Meikatonā uzsvars tiek likts uz idejas procesa realizēšanu, veidojot reālu un taustāmu prototipu risināmajai problēmai. Meikatona laikā pieejamas dažādas tehnoloģijas fizisku prototipu radīšanai.

Galvenie meikatona virzītāji ir:

  • Izklaide radot ideju, jo radīt kaut ko jaunu ir aizraujoša pieredze;

  • Mācīšanās process, jo vislabākais veids kā kaut ko apgūt ir praktiska darbošanās.

  • Pateicoties īstajai videi, jaunu kontaktu iegūšana. dalībniekiem var palīdzēt dažādos jautājumos.

Meikatonā ir piesaistīti eksperti un mentori, kas dalībniekiem var palīdzēt dažādos jautājumos.

Meikatona darba procesu var iedalīt vairākās daļās:

1.       Ievada daļa, kuras laikā tiek izskaidrots, kas ir meikatons un kāds ir vispārējais process;
2.       Izaicinājumu posmā publiski tiek attēlota vajadzība, problēma, kas jārisina;
3.       Komanda sāk apspriest idejas iespējamajiem risinājumiem;
4.       Komanda atmet liekās idejas, koncentrējot uzmanību uz sasniedzamiem rezultātiem;
5.       Komandu veidošanās posms, balstoties uz atlasītajām idejām, tiek veidotas komandas tā, lai katrā būtu nepieciešamie speciālisti;
6.       Idejas īstenošanas posms, kad sākas darbs pie projekta idejas, izmantojot ekspertu, mentoru atbalstu;
7.       Prezentācija par komandas paveikto idejas īstenošanā;
8.       Pasākuma kopsavilkums.

Informācijas avots: https://ideeenlab.nl/makeathondefinition/

5. Vai lai pieteiktos man noteikti nepieciešama komanda?

Iespējams pieteikties arī vienam,  un tie kuri būs pieteikušies individuāli vai nepilnīgi nokomplektētās komandās (plānots, ka komandā būs no 2 līdz 6 cilvēkiem), varēs iekļauties citās komandās vai veidot savu komandu kopā ar pārējiem dalībniekiem, nodrošinot, ka katras komandas sastāvā ir atbilstošu prasmju kombinācija.

6. Kas var būt meikatona dalībnieks?

Lauksaimnieki, zivsaimnieki, mežsaimnieki, zinātnieki, inženieri, programmētāji, uzņēmēji, mārketinga speciālisti, dizaineri, studenti, biznesa un finanšu speciālisti, pašvaldību pārstāvji – ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un kuram ir dzīvotspējīga ideja rast jaunus risinājumus lauksaimniecības vajadzībām.

7. Kāpēc piedalīties?

  • Ja Tev ir padomā radoši risinājumi kādiem konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas nozari, šī varētu būt Tava iespēja pārliecināt citus un realizēt savu ideju.

  • Ja vēlies radīt jaunus risinājumus, taču neesi izkristalizējis savu ideju, pievienojies kādai komandai izstrādes procesā.

  • Tu varēsi veidot prototipus interesantā vidē – radīt kaut ko jaunu var būt pacilājošs piedzīvojums.

  • Tu varēsi mācīties darbībā – labākais veids, kā iemācīties, ir kaut ko radīt un uzbūvēt.

  • Tev būs iespēja paplašināt savu sadarbības tīklu: profesionāli un neprofesionāli kontakti draudzīgā vidē veidojas viegli. Pirmās trīs vietas saņems naudas balvas, kā arī individuāli vienojoties iespēju  tālāk attīstīt ideju kopā ar LLKC mentoriem un ekspertiem.

8. Vai būs padomāts par ēdienreizēm un nakšņošanas iespējām?

Pasākuma laikā organizators nodrošinās dalībniekus ar brokastīm, pusdienām, vakariņām, kā arī ar pasākuma laikā būs pieejama kafija tēja un uzkodas.

Iepriekš vienojoties ar organizatoru, dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas vai naktsvieta LBTU dienesta viesnīcās.

9. Kas notiek ar manas idejas īpašuma tiesībām?

Jūsu komandai ir intelektuālā īpašuma tiesības bez ierobežojuma, kas ietver idejas, koncepcijas, zinātību, datu apstrādes paņēmienus, autortiesības, patentus, dizainparaugus, izgudrojumus, komercnoslēpumus, programmatūru, pirmkodu un dokumentāciju, piezīmes, memorandu un visas citas ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītās tiesības ar Produkta un produkta saturu, kuru izveidojāt, izgudrojāt un / vai izstrādājāt jūs un / vai kopā ar citiem dalībniekiem atbilstoši dalībai organizatora meikatonā.

SIA ''Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs''

Jelgavas novads,
Ozolnieki,
Rīgas iela 34,
LV-3018
  • +37126592103
  • aiva.saulite@llkc.lv
© 2019 - 2024 Visas tiesības aizsargātas
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs